Hiệu Ứng Chơi Khăm

Prank.jpg

Chơi Khăm là bài phép cho phép bạn xem 2 lá bài từ bộ bài hoặc trên tay của đối thủ và gây 1 hiệu ứng có hại ngẫu nhiên lên 1 trong số 2 lá bài đó.

ĐỪNG QUÊN

Bạn chỉ có thể Chơi Khăm những lá bài không phải anh hùng!

prank_in_action.jpg

Sau đây là tất cả các hiệu ứng Chơi Khăm có thể gây ra:

Bài Quân:
Tăng 2 Tiêu Hao
Giảm 2 Sức Mạnh
Giảm 1 Sức Mạnh và Không thể Chặn đòn
Giảm 1 Sức Mạnh và bị Kích Động

Bài Phép và Địa Danh:
Tăng 2 Tiêu Hao

Nếu lá bài bị Chơi Khăm được lấy lên từ bộ bài của đối thủ, lá bài đó sẽ được trả về bộ bài và hiệu ứng có hại sẽ xuất hiện khi được rút. Nếu lá bài bị Chơi Khăm được lấy từ trên tay của đối thủ, lá bài đó sẽ được trả về bài trên tay và hiệu ứng có hại sẽ hiển thị trên lá bài.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ