Đặc Điểm Và Từ Vựng Trong Trò Chơi | Huyền Thoại Runeterra

Trang này sẽ bao gồm tất cả các thuật ngữ được sử dụng trong Huyền Thoại Runeterra.

Mới làm quen với Huyền Thoại Runeterra?

Đặc điểm có lợi

Những đặc điểm này “có lợi” vì chúng cường hóa cho bài quân. Bài quân có thể sở hữu nhiều đặc điểm.

Đặc điểm Định nghĩa

lor-keyword-augment.png Nâng Cấp

Bài quân có đặc điểm Nâng Cấp sẽ nhận được +1|+0 mỗi khi chúng thấy bạn sử dụng 1 lá bài được tạo ra.

lor-keyword-barrier.png Lá Chắn

Lá Chắn giúp hóa giải sát thương kế tiếp gây lên bài quân. Có hiệu lực trong 1 vòng đấu. (Nói cách khác, chỉ duy trì trong vòng đấu mà bài quân được triệu hồi hoặc khi Lá Chắn được trao.)
 • Lá Chắn không cộng dồn.
 • Hấp Thụ và Hút Máu sẽ không hồi máu cho Nhà Chính đồng minh khi chọn mục tiêu hoặc ra đòn lên Lá Chắn.
 • Áp Đảo: Lá Chắn sẽ không chặn được sát thương Áp Đảo lên Nhà Chính.
  • Ví dụ: Nếu bạn chặn đòn một bài quân Áp Đảo 3|1 bằng một bài quân 1|1 có Lá Chắn, Lá Chắn sẽ chặn sát thương gây lên bài quân nhưng Nhà Chính sẽ vẫn nhận 2 sát thương.

lor-keyword-brash.png Ngạo Mạn

Bài quân Ngạo Mạn chỉ có thể bị chặn đòn bởi những bài quân có 3+ Máu.
Xem thêm...
 • Bài quân Ngạo Mạn với đặc điểm Thách Đấu có thể kéo bài quân có máu dưới 3 vào chặn đòn.

lor-keyword-challenger.png Thách Đấu

Khi tấn công, bài quân Thách Đấu có thể chọn kẻ địch chặn đòn chúng, buộc bài quân đối thủ phải giao tranh.
Xem thêm...
 • Thách Đấu có thể bỏ qua các đặc điểm như Không Thể Chặn Đòn, Bất Động, Choáng hoặc Huyền Ảo, buộc bài quân với những đặc điểm đó phải chặn đòn.

deathless-icon.pngBất Diệt

Khi một bài quân Bất Diệt hy sinh, loại bỏ Bất Diệt và hồi sinh bài quân đó trong tình trạng bịChoáng với 1 Máu.

lor-keyword-deep.png Sâu Thẳm

Người chơi tiến vào trạng thái Sâu Thẳm khi bộ bài của họ chỉ còn 15 lá bài hoặc ít hơn. Khi điều kiện được thỏa mãn, các lá bài đồng minh với đặc điểm Sâu Thẳm sẽ nhận +3|+3.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Sâu Thẳm.

lor-keyword-double-attack.png Song Kích

Khi tấn công, bài quân có Song Kích sẽ ra đòn cả trước VÀ cùng lúc với kẻ chặn đòn chúng.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Song Kích.

lor-keyword-elusive.png Huyền Ảo

Bài quân Huyền Ảo chỉ có thể bị chặn đòn bởi một bài quân Huyền Ảo khác.
Xem thêm...
 • Đặc điểm Thách Đấu có thể buộc bài quân Huyền Ảo chặn đòn. Tương tự, một bài quân Huyền Ảo với đặc điểm Thách Đấu có thể buộc một bài quân không có Huyền Ảo chặn đòn.
 • Một số bài phép có thể đổi chỗ các bài quân trong giao tranh. Nếu bài phép như vậy được sử dụng, một bài quân không Huyền Ảo có thể được đổi vào vị trí chặn đòn của một bài quân Huyền Ảo.
 • Trao Huyền ảo cho một bài quân sau khi bài quân này đã bị chặn đòn sẽ không khiến cho bài quân này không bị chặn đòn nữa.

lor-keyword-evolve.png Tiến Hóa

Người chơi sẽ Tiến Hóa nếu đã nhìn thấy 6+ đặc điểm có lợi độc nhất của các đồng minh trên bàn trong trận đấu. Bài quân có đặc điểm Tiến Hóa sẽ nhận +2|+2.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Tiến Hóa.

lor-keyword-fated.png Định Mệnh

Mỗi vòng đấu, lần đầu bài quân Định Mệnh được chọn làm mục tiêu bởi đồng minh, bài quân Định Mệnh đó được ban +1|+1. Bài quân được chọn làm mục tiêu phải ở trên bàn, chọn các là bài trên tay làm mục tiêu sẽ không được tính cho đặc điểm Định Mệnh.

lor-keyword-fearsome.png Đáng Sợ

Bài quân Đáng Sợ chỉ có thể bị chặn đòn bởi những bài quân có 3+ Sức Mạnh.
Xem thêm...
 • Bài quân Đáng Sợ với đặc điểm Thách Đấu có thể kéo bài quân có sức mạnh dưới 3 vào chặn đòn.
 • Bài quân Đáng Sợ với sức mạnh dưới 3 vẫn khiếp sợ trước những bài quân Đáng Sợ khác và không thể chặn đòn chúng.

lor-keyword-formidable.png Đáng Gờm

Bài quân Đáng Gờm ra đòn bằng Máu thay vì sức mạnh của chúng.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Đáng Gờm.

lor-keyword-fury.png Cuồng Nộ

Bài quân Cuồng Nộ sẽ được ban +1|+1 khi chúng tiêu diệt 1 bài quân đối thủ.

lor-keyword-hallowed.png Ước Nguyện

Khi đồng minh tấn công, trao +1|+0 cho đồng minh ở ngoài cùng bên trái với mỗi đồng minh Ước Nguyện đã hy sinh trong trận đấu.
 • Bạn có thể kiểm tra tổng số Ước Nguyện bằng cách nhấp vào bộ bài.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Ước Nguyện.

lor-keyword-impact.png Khí Lực

Khi 1 lá bài có Khí Lực ra đòn trong khi tấn công, nó sẽ gây 1 sát thương lên Nhà Chính của đối thủ. Đặc điểm này có thể cộng dồn.

lor-keyword-lifesteal.png Hút Máu

Khi bài quân Hút Máu ra đòn, Nhà Chính đồng minh sẽ được Hồi Máu bằng điểm Sức Mạnh của bài quân đó.
Xem thêm...
 • Lá Chắn: Bài quân Hút Máu sẽ không hồi máu cho Nhà Chính khi ra đòn lên bài quân có Lá Chắn. (Xem Lá Chắn để tìm hiểu tương tác đặc biệt giữa các đặc điểm.)

lor-keyword-lurk.png Rình Rập

Nếu 1 lá Rình Rập ở trên cùng của bộ bài khi 1 đồng minh Rình Rập tấn công, ban +1|+0 cho tất cả đồng minh Rình Rập ở mọi nơi. Kích hoạt tối đa 1 lần mỗi vòng đấu.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Rình Rập.

lor-keyword-overwhelm.png Áp Đảo

Nếu sức mạnh của một bài quân Áp Đảo ở vị trí tấn công lớn hơn Máu của bài quân chặn đòn, lượng sát thương vượt trội sẽ được gây lên Nhà Chính của kẻ chặn đòn.
Xem thêm...
 • Khi loại bỏ kẻ chặn đòn: Thông thường khi kẻ chặn đòn bị loại bỏ, kẻ tấn công sẽ không nhận cũng như gây sát thương. Tuy nhiên, nếu bài quân chặn đòn của một bài quân Áp Đảo bị loại bỏ, toàn bộ sát thương sẽ được gây lên Nhà Chính.
 • Lá Chắn: Lá Chắn sẽ không chặn được sát thương Áp Đảo lên Nhà Chính.
  • Ví dụ: Nếu bạn chặn đòn một bài quân Áp Đảo 3|1 bằng một bài quân 1|1 có Lá Chắn, Lá Chắn sẽ chặn sát thương gây lên bài quân nhưng Nhà Chính sẽ vẫn nhận 2 sát thương.
 • Áp Đảo chỉ kích hoạt khi tấn công (không có hiệu lực khi phòng thủ).

lor-keyword-quick-attack.png Đột Kích

Bài quân Đột Kích sẽ luôn ra đòn trước khi ở vị trí tấn công. Nếu kẻ chặn đòn hy sinh trước khi nó có thể đánh trả, bài quân Đột Kích ở vị trí tấn công sẽ hoàn thành giao tranh mà không nhận sát thương. Nếu kẻ chặn đòn sống sót sau đòn tấn công, nó sẽ ra đòn đánh trả.
Xem thêm...
 • Ví dụ: Nếu một bài quân Đột Kích 3|1 tấn công, và bị chặn đòn bởi một bài quân 5|3, bài quân chặn đòn sẽ hy sinh vì bài quân Đột Kích sẽ gây 3 sát thương trước. Nếu kẻ chặn đòn bị tiêu diệt và không thể đánh trả, bài quân Đột Kích sẽ hoàn thành giao tranh mà không nhận sát thương.
 • Đột Kích chỉ kích hoạt khi tấn công (không có hiệu lực khi phòng thủ).

lor-keyword-regeneration.png Hồi Phục

Bài quân Hồi Phục sẽ hồi đầy máu mỗi khi bắt đầu vòng đấu mới.

lor-keyword-scout.png Trinh Sát

Khi bạn tấn công mà chỉ có những bài quân Trinh Sát, bạn sẽ “nhận lượt tấn công”, có nghĩa là bạn sẽ ngay lập tức có thể tấn công tiếp sau khi những bài quân Trinh Sát tấn công xong.

Trinh Sát chỉ có hiệu lực 1 lần mỗi vòng đấu.

Không thể được tạo ra: Khi có lá bài tạo ra một đặc điểm ngẫu nhiên, sẽ không thể xuất hiện Trinh Sát.

Xem thêm...
 • Khi bạn tấn công với chỉ các bài quân Trinh Sát, biểu tượng tấn công của bạn sẽ được thay thế bằng biểu tượng Trinh Sát, từ đó bạn biết rằng mình vẫn còn lượt tấn công sau đó.
  lor-scout-attack-overlay.png
 • Trinh Sát chỉ khả dụng khi tấn công (không có hiệu lực khi phòng thủ).

lor-keyword-spellshield.png Khiên Phép

Khiên Phép sẽ vô hiệu hóa bài phép hoặc kỹ năng tiếp theo tác dụng lên bài quân.
 • Khiên Phép không cộng dồn.
 • Khiên chỉ bảo vệ được 1 lần, vì vậy, các bài phép có hiệu ứng nhiều lần vẫn có thể tác động lên bài quân sau khi Khiên Phép biến mất sau lần chặn đầu tiên.

lor-keyword-tough.png Kiên Cường

Bài quân Kiên Cường giảm 1 sát thương sát thương nhận phải từ tất cả các nguồn (khi tấn công, khi chặn đòn, khi trúng bài phép, v.v.)
Xem thêm...
 • Lá Chắn: Kiên Cường sẽ hoạt động “sau Lá Chắn”. Lá chắn sẽ ngăn chặn sát thương và hết hiệu lực trước khi Kiên cường được tính đến và giảm sát thương. Vì thế nếu một bài quân sở hữu cả Lá chắn và Sát thương, khi bạn tấn công bài quân đó với 1 sát thương, Lá chắn sẽ bị phá hủy.

Đặc điểm bất lợi

Những đặc điểm này được coi là “bất lợi” vì trong đa số trường hợp, chúng sẽ gây hại lên các bài quân sở hữu chúng.

Đặc điểm Định nghĩa

lor-keyword-CantBlock.png Không Thể Chặn Đòn

Bạn không thể sử dụng các bài quân này để chặn đòn
Xem thêm...
 • Bài quân Thách Đấu có thể buộc các bài quân Không Thể Chặn Đòn chặn đòn.
 • Bài quân Không Thể Chặn Đòn có thể bị trao Kích Động và bị ép chặn đòn.

lor-keyword-captured.png Bắt Giữ

Bài quân bị Bắt Giữ sẽ bị loại bỏ khỏi trận đấu. Lá bài này sẽ quay trở lại khi bài quân Bắt Giữ nó rời khỏi bàn đấu.
Xem thêm...
 • Lá bài bị bắt giữ có thể kích hoạt hiệu ứng triệu hồi khi được quay trở lại bàn đấu. Hành động này cũng sẽ xóa bỏ mọi hiệu ứng có hại và sát thương đã gây lên bài quân bị bắt giữ.

curse-icon.png Nguyền Rủa

Lá bài Nguyền Rủa có tác dụng tiêu cực khi chúng nằm trong tay bạn. Sử dụng nhiều lần Nguyền Rủa giống nhau lên 1 bài quân sẽ tăng tiêu hao và hiệu ứng của chúng. Không thể bị chọn làm mục tiêu khi trên tay.

lor-keyword-ephemeral.png Cảm Tử

Bài quân Cảm Tử sẽ tự tiêu hủy sau khi ra đòn hoặc khi kết thúc vòng đấu.

lor-keyword-fleeting.png Phù Du

Lá bài Phù Du sẽ bị loại bỏ khỏi tay bạn sau khi kết thúc vòng đấu.

lor-keyword-frostbite.png Đóng Băng

Khiến cho một bài quân có Sức Mạnh bằng 0 đến hết vòng đấu. Khi bài quân bị đóng băng, nó vẫn có thể tăng Sức Mạnh từ bài phép và các hiệu ứng trong vòng đó.

lor-keyword-immobile.png Bất Động

Các bài quân Bất Động không thể tấn công hoặc chặn đòn.
Xem thêm...
 • Bài quân Thách Đấu có thể buộc các bài quân Bất Động chặn đòn.
 • Bài quân Bất Động có thể bị trao Kích Động và bị ép chặn đòn.

lor-keyword-silenced.png Câm Lặng

Loại bỏ tất cả đặc điểm, kỹ năng, cùng các hiệu ứng có lợi và có hại hiện thời.

Không ảnh hưởng tới sát thương (Sức Mạnh hoặc Máu) và nhóm bài phụ.

lor-keyword-stunned.png Choáng

Các bài quân bị Choáng sẽ bị loại bỏ khỏi giao tranh và không thể tấn công hay chặn đòn trong vòng đấu này.
Xem thêm...
 • Các bài quân bị Choáng vẫn có thể tấn công thông qua sự hỗ trợ của bài phép hoặc kỹ năng.
 • Bài quân Thách Đấu có thể buộc các bài quân Bị Choáng chặn đòn.
 • Bài quân Bị Choáng có thể bị trao Kích Động và bị ép chặn đòn.

lor-keyword-vulnerable.png Kích Động

Bài quân Kích Động có thể bị ép chặn đòn bởi bất kỳ bài quân nào của phe địch.


Từ Vựng Trò Chơi: Hiệu Ứng Kích Hoạt & Kỹ Năng Kích Hoạt

Các kỹ năng hoặc hiệu ứng được kích hoạt khi một số điều kiện được thỏa mãn.

Tương tác đặc biệt:

 • Khi tính năng kích hoạt có biểu tượng lor-skill.pngKỹ Năng, kẻ địch sẽ có thể phản ứng khi kỹ năng được kích hoạt.
Đặc điểm Định nghĩa

Liên Minh

Khi được triệu hồi, nếu lá bài trên cùng trong bộ bài của bạn thuộc cùng khu vực với nó, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Xem thêm...
 • Ví dụ: Nếu bạn triệu hồi Kỵ Binh Tử Xà khi Darius đang ở trên cùng trong bộ bài, vì chúng đều thuộc khu vực Noxus nên Kỵ Binh Tử Xà của bạn sẽ nhận được hiệu ứng Liên Minh: Nó được +1|+1 và Áp Đảo.

Quấn Quýt lor-keyword-attach.png

Sử dụng 1 bài quân Quấn Quýt lên 1 đồng minh để trao chỉ số và đặc điểm của bài quân Quấn Quýt cho đồng minh đó. Khi đồng minh đó rời khỏi bàn đấu, bài quân Quấn Quýt sẽ được thu về tay.
Xem thêm...
 • Mỗi bài quân chỉ có thể có một bài quân lor-keyword-attach.pngQuấn Quýt hoặc lor-keyword-equipment.pngTrang Bị cùng một lúc. Khi Quấn Quýt với 1 đồng minh đã được Quấn Quýt hoặc Trang Bị từ trước, bài quân Quấn Quýt trước đó hoặc Trang Bị sẽ trở về bài trên tay, đồng thời xóa bỏ tất cả chỉ số/đặc điểm nhận được từ chúng.
 • Bạn có thể chọn xuất trận bài quân Quấn Quýt lên một đồng minh hoặc đặt nó trên bàn như một bài quân bình thường.
  lor-attach-unit-choice.png

Tấn Công

Khi bài quân tấn công, hiệu ứng sẽ kích hoạt.
 • Tấn công bằng lượt tấn công, phát động tấn công, Trinh Sát và Tiến Công đều sẽ được tính.
 • Các lá bài ra mệnh lệnh “ra đòn lên nhau” sẽ không được tính là “tấn công”.

Ra Đòn Tấn Công

Khi bài quân ra đòn ở vị trí tấn công, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Hồi Lực lor-keyword-attune.png

Khi được triệu hồi, bài quân Hồi Lực sẽ hồi lại 1 năng lượng bài phép.

Tự Động Trang Bị

Tự động trang bị 1 trang bị từ trên tay hoặc trên bàn khi được triệu hồi, tạo trang bị trước nếu cần. Nếu một bài quân đã được trang bị, trang bị trước đó sẽ trở về tay.

Đếm Ngược

Khi đếm ngược về 0: Kích hoạt hiệu ứng, sau đó, lá bài tự hủy.

Đếm ngược giảm đi 1 khi Bắt Đầu Vòng Đấu.

Hừng Đông & Ban Ngày

Nếu đây là lá bài đầu tiên bạn sử dụng trong vòng đấu, hiệu ứng sẽ kích hoạt.
Xem thêm...
 • Khi có hiệu ứng Hừng Đông ở bài trên tay, bạn sẽ thấy một biểu tượng mặt trời phía trên những lá bài đó.
 • Lá bài đặc biệt: Khi Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai đang ở trên bàn, nó tạo Ban Ngày vĩnh viễn cho các đồng minh: Hiệu ứng Hừng Đông sẽ luôn kích hoạt trên các lá bài Hừng Đông trong lúc Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai còn hiện diện trên bàn đấu. (Các lá Chạng Vạng vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng khi Ban Ngày, nếu đó không phải là lá được sử dụng đầu tiên.)
  • Mặc dù bên này bàn đấu của bạn đang là thời điểm Ban ngày không có nghĩa là bên kia bàn đấu của đối phương cũng vậy, và ngược lại.
 • Xem thêm: Chạng Vạng (cơ chế tương tự)

Giác ngộ

Khi bạn có 10 ngọc năng lượng tối đa, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Nhịp

Khi bạn đã sử dụng 2+ bài phép hoặc kỹ năng trong vòng đấu trước, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Trăng Trối lor-keyword-last-breath__2_.png

Khi bài quân hy sinh, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Thăng Cấp

Anh hùng sẽ thăng cấp khi điều kiện thăng cấp độc nhất của họ được thỏa mãn. Sau khi một anh hùng thăng cấp, tất cả bản sao của chúng đều sẽ thăng cấp.
 • “Ta đã”: Áp dụng riêng cho từng anh hùng. Ví dụ: Nếu bạn đang cố gắng thăng cấp Twisted Fate (“Ta đã thấy ngươi rút 9+ lá bài”) và anh ấy hi sinh trước khi đáp ứng đủ điều kiện thăng cấp, bộ đếm sẽ thiết lập lại: Lần tiếp theo khi 1 Twisted Fate được triệu hồi, trường hợp này sẽ ghi nhận 0 lá bài được rút.
 • “Ngươi đã”: Ngươi ở đây là người chơi trong trận đấu, vậy nên điều kiện thăng cấp không phụ thuộc vào từng anh hùng. Ví dụ, Ahri thăng cấp khi ngươi, người chơi, đã thu về 6+ bài quân trong trận đấu. Nếu cô ta hy sinh, lần tiếp theo bạn triệu hồi Ahri, cô ta sẽ được triệu hồi dưới dạng đã thăng cấp vì điều kiện thăng cấp của cô vẫn được thỏa mãn.

Tấn công Nhà chính

Khi một bài quân ra đòn lên Nhà Chính của đối thủ, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Để một bài quân tấn công Nhà Chính, nó phải tấn công mà không có kẻ chặn đòn hoặc sử dụng các kỹ năng như Áp Đảo để gây sát thương lên Nhà Chính của đối thủ.

Lưu ý: Khí Lực sẽ không kích hoạt Tấn Công Nhà Chính.

Chạng Vạng & Ban Đêm

Nếu đây không phải là lá bài đầu tiên bạn sử dụng trong vòng đấu, hiệu ứng sẽ kích hoạt.
Xem thêm...
 • Khi có hiệu ứng Chạng Vạng ở bài trên tay, bạn sẽ thấy một biểu tượng mặt trăng phía trên những lá bài đó.
 • Xem thêm: Hừng Đông (cơ chế tương tự)

Khởi Nguồn

Các anh hùng Runeterra không có khu vực đều có khởi nguồn độc nhất, hoạt động tương tự như khu vực. (Bộ bài của bạn có thể chứa tổng cộng 2 khu vực và/hoặc khởi nguồn.) Hãy đọc thẻ thông tin khởi nguồn của anh hùng Runeterra để biết bạn có thể thêm những lá bài nào trong lúc xây dựng bộ bài.
Xem thêm...
 • Khởi Nguồn có thể có các hiệu ứng độc nhất trong và trước trận đấu. (Ví dụ, khởi nguồn của Bard, Ông Bụt Vũ Trụ, có một hiệu ứng Bắt Đầu Vòng Đấu.)
 • Ví dụ về Khởi Nguồn tương tự như khu vực: khởi nguồn của Kayn, Tử Thần Bóng Tối, cho phép bạn thêm bất kỳ lá bài Kẻ Mộ Đạo nào khi xây dựng bộ bài. Vậy nên để ví dụ, bạn có thể thêm tất cả các lá bài Kẻ Mộ Đạo sau vào trong bộ bài Kayn nếu bạn muốn, dù cho chúng thuộc tận 5 khu vực khác nhau vì khởi nguồn của hắn cho phép bạn làm thế.
  lor-cultist-card-sampling.png

Đánh bài

Để kích hoạt hiệu ứng Xuất Trận của một bài quân (Ví dụ: “Xuất Trận: Ban +1|+0 cho 1 đồng minh trên tay”), nó phải được sử dụng từ bài trên tay.

(Vậy nên, tạo hoặc hồi sinh một lá bài triệu hồi có hiệu ứng Xuất Trận sẽ không kích hoạt hiệu ứng đó vì lá bài không được sử dụng từ bài trên tay, tức là kéo từ trên tay xuống bàn đấu.) Ví dụ: Nếu bạn sử dụng Cảnh Binh Marai để triệu hồi Bọ Cạp Quyền Anh, hiệu ứng Xuất Trận của Bọ Cạp Quyền Anh sẽ không kích hoạt vì nó không được sử dụng từ bài trên tay.

Xem thêm...
lor-marai-warden.pnglor-crusty-codger.png

Cưỡng Đoạt

Nếu bạn đã gây sát thương lên Nhà Chính của đối thủ trong vòng này, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Danh Vọng

Danh Vọng sẽ kích hoạt khi đồng minh đã ra đòn gây 5+ sát thương ít nhất 4 lần trong trận đấu.

Kết Thúc Vòng Đấu

Khi vòng đấu kết thúc, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Bắt Đầu Vòng Đấu

Khi vòng đấu bắt đầu, hiệu ứng sẽ kích hoạt.

Kỹ Năng lor-skill.png

1 hiệu ứng giống như bài phép và đối thủ có thể đáp trả.

Ra đòn

Khi một bài quân ra đòn lên bài quân hoặc Nhà Chính của đối thủ, hiệu ứng sẽ kích hoạt. (Ra Đòn xảy ra khi một bài quân gây sát thương bằng Sức Mạnh của nó. Bài quân với 0 Sức Mạnh không thể Ra Đòn.)

Khi gây sát thương thành công nghĩa là nó đã ra đòn.

Hỗ trợ

Khi ở vị trí tấn công, các bài quân Hỗ Trợ sẽ trao cho đồng minh bên phải mình một hiệu ứng hoặc kỹ năng đặc biệt.
Xem thêm...
 • Ví dụ, hiệu ứng Hỗ Trợ của Phù Thủy Nhỏ khi kích hoạt sẽ trao cho đồng minh được hỗ trợ (đồng minh ở bên phải cô) Đột Kích và +1|+0 trong vòng này.
  lor-support-ui-hint.png


Từ Vựng Trò Chơi: Hành Động

Những thuật ngữ này thực hiện những hành động nhất định trong Huyền Thoại Runeterra.

Thuật ngữ Định nghĩa

Đẩy Nhanh

Đẩy nhanh đếm ngược của một Địa Danh Đếm lên X vòng.

Tập Kích

Nếu không có đồng minh Tập Kích nào khác đang chơi: Bạn có thể chọn ra bài quân Tập Kích ở dạng nguyên trạng hoặc ở dạng bài quân “ẩn mình” 2 tiêu hao 2|2 (Bóng Hình Trong Bụi Cây). Khi đồng minh ẩn mình được sử dụng, với tốc độ của bài phép Siêu Tốc, bạn có thể dùng Tập Kích X tiêu hao để biến đổi nó thành bản nguyên trạng.
Xem thêm...
 • Ví dụ: Chọn chơi Pakaa Con ở dạng nguyên trạng hoặc ở dạng đồng minh “ẩn mình”:

  Nếu bạn chọn chơi Pakaa Con ở dạng đồng minh ẩn mình (Bóng Hình Trong Bụi Cây), tạo trên tay 1 bài phép Siêu Tốc 1 tiêu hao (tiêu hao Tập Kích của Pakaa Con).choose-whether-to-play-as-base-or-hidden.png Sử dụng bài phép được tạo để biến đổi Bóng Hình Trong Bụi Cây thành bản nguyên trạng (Pakaa Con).pakaa-cub-ambush-spell
 • Điều kiện thăng cấp của anh hùng với “Ta Đã Thấy” sẽ không được tích lũy nếu họ ẩn mình. (Nếu bạn không thấy nó trên bàn đấu thì nó cũng không thể “thấy” bạn) Anh hùng với điều kiện thăng cấp là “Ngươi Đã” sẽ không lộ diện khi đạt được điều kiện thăng cấp nếu họ vẫn còn ẩn mình.

Vũ Kiếm

Phát động một lượt tấn công với X Lưỡi Kiếm được triệu hồi.

Ngụy Trang

Bí mật biến đổi thành bài quân khác trước khi xuất trận. Những lá bài này sẽ không lộ thân phận thực sự trước đối thủ cho tới khi chúng rời bàn hoặc thăng cấp.
Xem thêm...
Ví dụ: Neeko có thể cải trang thành 1 trong những bài quân 2 tiêu hao sau: disguise-neeko-as-2-cost-follower.png

Hấp thụ

Hồi máu cho Nhà Chính của bạn bằng với lượng sát thương gây ra.
Xem thêm...
 • Lá Chắn: Nếu bạn hấp thụ máu từ một bài quân có Lá Chắn, bạn sẽ không gây sát thương lên bài quân đó cũng như hồi máu cho Nhà Chính của mình.

Tôi Luyện

Ban +1|+1 cho 1 đồng minh. Nếu đồng minh đó đã có trang bị, ban +1|+1 cho vật phẩm được trang bị thay vì cho đồng minh.

Phát Động Tấn Công

Phát động tấn công với các lá bài chỉ định. Những lá này sẽ được di chuyển lên vị trí tấn công trên bàn đấu và có thể kích hoạt các hiệu ứng Tấn Công.
Xem thêm...
 • Lưu ý: Phát Động Tấn Công khác với những lá bài với hiệu ứng ra đòn lên kẻ địch. Lá bài với hiệu ứng “ra đòn lên nhau” (Ví dụ: Đấu Tay Đôi) có thể kích hoạt các hiệu ứng Ra Đòn, nhưng sẽ không được tính là Tấn Công và không kích hoạt các hiệu ứng Tấn Công.

Ứng Biến

Trang bị một món đồ ngẫu nhiên từ một danh sách trang bị giảm dần. Nếu bài quân xuất trận từ bài trên tay, bạn có thể chọn một trong hai trang bị ngẫu nhiên từ danh sách.
Xem thêm...
Danh sách trang bị ban đầu của vũ khí ứng biến bao gồm các lá bài 2-tiêu hao sau đây:
 • Cần Câu Chiến Đấu
  +2|+1, Tấn Công: Nhận 1 năng lượng bài phép
 • Săn Cá Lớn
  +2|+0, Áp Đảo
 • Chảo Giày Vò
  +2|+0, Kiên Cường
 • Nồi Giày Vò
  +1|+2, Khí Lực
 • Bùa Sa Mạc
  +2|+0, Đáng Sợ
 • Đặc Quyền Kẻ Chăn Cừu
  +3|+2, Không Thể Chặn Đòn
 • Công Cụ Sửa Chữa 5000
  +2|+0, Đột Kích
 • Bồ Cào Bảo Vật
  +1|+0, Trinh Sát
Khi chỉ còn 1 lá bài, danh sách trang bị được làm mới.

Hiệu Triệu

Tạo trên tay 1 trong 3 lá bài Thượng Giới ngẫu nhiên.

Hình Thành

Tạo trên tay 1 trong 3 lá bài ngẫu nhiên.

Đánh Cắp

Rút 1 lá bài không phải anh hùng ở dưới cùng bộ bài của đối thủ.

Hủy diệt

Xỏa bỏ hoàn toàn khỏi trận đấu. Không kích hoạt Trăng Trối và không thể được hồi sinh.
Xem thêm...
 • Các bài quân bị Hủy Diệt sẽ không được tính là bị thủ tiêu hoặc hy sinh. Chúng chỉ đơn giản là biến mất.
 • Bài quân bị Hủy Diệt không được tính hoặc chịu ảnh hưởng từ các hiệu ứng tác động “ở mọi nơi”.

Tiên Đoán

Chọn 1 trong 3 lá bài từ bộ bài của bạn. Tráo bộ bài và đặt lá bài đó lên trên cùng. (Các lá bài không được chọn sẽ bị tráo vào trong bộ bài của bạn.)

Tụ hồi

Nếu bạn không có lượt tấn công, nhận lượt tấn công.
Xem thêm...
 • Đây là lý do duy nhất khiến bạn thấy lượt tấn công ở cả hai phía của bàn đấu. Trong ví dụ này, kẻ địch có lượt tấn công, sau đó, chúng ta sử dụng Hoàng Kim Giáp, cho ta lượt tấn công và chúng ta sẽ có thể tấn công trong vòng này.
  lor-rally-attack-token.png

Thu Về

Gọi một bài quân trở về tay và xóa bỏ tất cả hiệu ứng trên bài quân này. Bao gồm tất cả các hiệu ứng có lợi, bất lợi hoặc chỉ số cộng thêm. Thu về một địa danh sẽ loại bỏ toàn bộ tiến trình hiện tại, của lá bài đó, nghĩa là khi được triệu hồi, nó sẽ xuất trận như mới.

Tái Tạo

Tạo 1 trong 3 Mảnh Kiếm ngẫu nhiên đang còn thiếu để khôi phục Lưỡi Kiếm Lưu Đày. Sau khi bạn đã sử dụng cả 3 mảnh kiếm, tạo ra Lưỡi Kiếm Lưu Đày.

Triệu Gọi

Với mỗi Triệu Gọi: Triệu hồi 1 lá Xúc Tu 1|1, hoặc nếu trên bàn đấu đã có sẵn Xúc Tu, ban +1|+1 cho Xúc Tu đồng minh mạnh nhất.

Quăng

Hủy Diệt X lá bài không phải anh hùng ở dưới cùng trong bộ bài của bạn. Điều này đặc biệt hữu dụng khi bạn đang cố đạt tới trạng thái Sâu Thẳm.

Các loại Bài Phép

Các loại bài phép và tốc độ của chúng trong trận đấu.

Loại bài phép Khi nào bạn có thể sử dụng nó

lor-spell-burst.png Siêu Tốc

 • Có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn có quyền hành động và khi đáp trả kỹ năng, bài phép Nhanh và bài phép Chậm của kẻ địch.
 • Thi triển ngay lập tức và cho phép bạn tiếp tục sử dụng những lá bài khác.

lor-spell-fast.png Nhanh

 • Có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn có quyền hành động và khi đáp trả kỹ năng, bài phép Nhanh và bài phép Chậm của kẻ địch.
 • Thi triển sau khi đối thủ đã hoàn thành lượt đáp trả.

lor-spell-focus.png Tập Trung

 • Không thể được sử dụng trong giao tranh hoặc khi có bài phép hoặc kỹ năng đang chờ được thi triển.
 • Thi triển ngay lập tức và cho phép bạn tiếp tục sử dụng những lá bài khác.

lor-spell-slow.png Chậm

 • Không thể được sử dụng trong giao tranh hoặc khi có bài phép hoặc kỹ năng đang chờ được thi triển.
 • Thi triển sau khi đối thủ đã hoàn thành lượt đáp trả.

Thuật ngữ cơ bản

Các thuật ngữ khác với ý nghĩa nhất định trong HTR.

Thuật ngữ Định nghĩa

Đồng Minh

Đồng minh có nghĩa là những bài quân thuộc phe bạn.

Bàn Đấu

Nơi mà các lá bài của bạn được đặt xuống.

Chứng Kiến

Bạn chứng kiến một điều gì đó nếu như bạn có nó trên tay hoặc trên bàn.

Hiệu ứng có lợi, cường hóa

Các đặc điểm có lợi, tăng chỉ số (Sức Mạnh hoặc Máu) và các hiệu ứng có lợi khác được ban/trao cho một bài quân.

Tiêu Hao

Năng lượng tiêu hao cần thiết để sử dụng một lá bài.

Rút

Đặt một lá bài từ bộ bài của bạn lên tay.

Kẻ Địch

Kẻ địch có nghĩa là những bài quân thuộc phe đối thủ.

Ở Mọi Nơi

Trên bàn, trên tay, trong bộ bài, đã bị bỏ và kể cả những lá được tạo ra hoặc triệu hồi sau đó.
 • Bài quân bị Hủy Diệt không được bao gồm trong thuật ngữ “Ở Mọi Nơi”.

Địch Thủ

Đối thủ của bạn trong Con Đường Anh Hùng, chế độ phiêu lưu PVE trong HTR.

Trao

Tạm thời tăng chỉ số hoặc các hiệu ứng có lợi trong vòng này.

Ban

Vĩnh viễn tăng chỉ số hoặc các hiệu ứng có lợi.

 • Lưu ý: Nếu bài quân bị Thu Về, nó sẽ mất tất cả các hiệu ứng có lợi/bất lợi/tăng sức mạnh và trở về trạng thái nguyên bản như khi được triệu hồi.

Máu

Chỉ số phòng thủ của bài quân. Đây là con số ở góc dưới bên phải của lá bài. Sát thương lên Máu sẽ duy trì sang các vòng đấu tiếp theo. Dưới đây là một số cách để phục hồi Máu cho bài quân:
 • Hồi phục
 • Thu Về bài quân sẽ phục hồi bài quân về lại chỉ số ban đầu (xóa bỏ các hiệu ứng có lợi và bất lợi) khi nó trở về bài trên tay.
 • Bài phép và các hiệu ứng hồi máu

Tiêu diệt (Hy sinh)

Bài quân hy sinh khi chúng bị loại bỏ khỏi bàn đấu bởi giao tranh, bài phép hoặc các kỹ năng. Khái niệm này bao gồm cả những bài quân tự hủy như Cảm Tử.

Lưu ý: Bài quân bị Hủy Diệt sẽ không được tính là hy sinh/bị tiêu diệt hoặc bị thủ tiêu; chúng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trận đấu.

Ngọc Năng Lượng

Bạn triệu hồi các lá bài bằng cách tiêu hao số ngọc năng lượng hoặc ngọc năng lượng bài phép cần thiết cho lá bài đó. Tới đọc Tìm Hiểu Về Năng Lượng. Ngọc Năng Lượng sẽ dần được mở khóa sau mỗi vòng đấu (bắt đầu: 1, tối đa: 10) và hồi lại khi bắt đầu vòng đấu.

Mới

Một thứ là Mới khi đó là lần đầu tiên bạn sử dụng nó trong trận đấu. Một khu vực mới là một khu vực mà bạn chưa sử dụng lần nào trong trận đấu. Một lá bài mới là một lá bài mà bạn chưa xuất trận lần nào trong trận đấu.

Nhà Chính

Bạn và đối thủ của mình mỗi người có một Nhà Chính. Bạn chiến thắng khi khiến cho Nhà Chính của đối thủ xuống còn (hoặc dưới) 0 Máu.

Đánh bài

Xuất Trận một lá bài nghĩa là bạn kéo nó từ trên tay xuống bàn đấu.

Sức Mạnh

Chỉ số thể hiện sức sát thương của bài quân. Đây là con số ở góc dưới bên trái của lá bài.

Khu Vực

Mỗi lá bài (bao gồm bài phép, địa danh và trang bị) trong Huyền Thoại Runeterra đều thuộc 1 khu vực trở lên. Bộ bài của bạn có thể sử dụng bài từ tối đa 2 khu vực.

Các khu vực đặc biệt:

 • Lá bài đa khu vực có thể trở thành khu vực bất kỳ được liệt kê trên lá bài đó.
 • *Các anh hùng Runeterra đều có Khởi Nguồn độc nhất, hoạt động tương tự như khu vực. (Bộ bài của bạn có thể chứa tối đa 2 khu vực và/hoặc khởi nguồn.) Hãy đọc thẻ thông tin Khởi Nguồn của anh hùng Runeterra để biết bạn có thể thêm những lá bài nào trong lúc xây dựng bộ bài.

Thủ Tiêu (Bị Thủ Tiêu)

Bị Thủ Tiêu là khái niệm hẹp hơn Hy Sinh. Bài quân bị thủ tiêu khi nó bị tiêu diệt bởi bài phép/kỹ năng/hiệu ứng/khả năng hoặc khi ra đòn với bài quân khác. (Tự hủy, như Cảm Tử, sẽ không được tính.)

Chỉ Số

Chỉ số Sức Mạnh và Máu của một bài quân.

Mạnh nhất

Bài quân mạnh nhất là bài quân có chỉ số Sức Mạnh cao nhất.

Xem Luật Tiebreak.

Nhóm Phụ

Ở trên cùng của một số bài quân (hoặc ở dưới cùng của một số bài phép), sẽ có một cụm từ, ví dụ như Kẻ Mộ Đạo, Poro, Kẻ Rình Rập.

Điều này nghĩa là bài quân đó thuộc nhóm bài phụ, có thể kết hợp với các hiệu ứng có lợi từ bài phép hoặc bài quân có tương tác với nhóm phụ đó.

Yếu nhất

Bài quân yếu nhất là bài quân có chỉ số Sức Mạnh thấp nhất.

Xem Luật Tiebreak.

Các loại Lá Bài

Loại lá bài Miêu tả

Bài quân

Bài quân là các anh hùng hoặc tùy tùng mà bạn có thể triệu hồi lên bàn đấu. Chúng sở hữu Sức Mạnh và Máu, có thể tấn công lên Nhà Chính của đối thủ.
 • Anh hùng sẽ thăng cấp khi điều kiện thăng cấp được thỏa mãn.
 • Tùy tùng không thăng cấp.

Bài phép

Bài phép sẽ biến mất sau khi bạn sử dụng chúng. Bạn có thể sử dụng các bài phép nhất định trong lượt của mình, để đáp trả các bài phép hoặc kỹ năng của đối thủ, hoặc trong giao tranh, tùy theo loại bài phép.

Địa Danh lor-landmark.png

Địa Danh là những địa điểm chứa sức mạnh đặc biệt trải khắp Runeterra mà bạn có thể mang vào bàn đấu. Chúng chiếm 1 chỗ trên bàn đấu của bạn và không thể tấn công, chặn đòn hay nhận sát thương.

Khi chúng ở trên bàn, một số địa danh có hào quang duy trì hoặc hiệu ứng theo điều kiện, còn một số khác sẽ kích hoạt hiệu ứng khi hoàn thành đếm ngược.

Địa Danh sẽ bị xóa bỏ khi:

 • Sau khi hoàn thành đếm ngược
 • BỊ thu về (Ví dụ: Trở Về Nhà)
 • Bị phá hủy (Ví dụ: Dư Chấn)

Trang Bị lor-keyword-equipment.png

Trang bị vào 1 bài quân và ban cường hóa được liệt kê khi trang bị đó còn được gắn trên bài quân. Nếu bài quân rời bàn đấu, trang bị sẽ trở về bài trên tay. Mỗi trang bị có thể được sử dụng tối đa 1 lần mỗi vòng đấu.
 • Mỗi bài quân chỉ có thể có một bài quân Quấn Quýt hoặc Trang Bị cùng lúc. Trang bị cho một bài quân đã được Quấn Quýt hoặc được Trang Bị từ trước sẽ trả bài quân Quấn Quýt hoặc Trang Bị trước đó về bài trên tay.

Ân Huệ

Một loại bài hiệu ứng được tạo ra. Ân Huệ sẽ gắn vào một lá bài khác trong bộ bài đồng minh. Khi lá đó được rút lên, hiệu ứng ân huệ (thường là có lợi) sẽ được kích hoạt.

Bài Bẫy

Một loại bài hiệu ứng được tạo ra. Bẫy sẽ gắn vào một lá bài khác trong bộ bài của đối thủ. Khi lá đó được rút lên, hiệu ứng bẫy (thường là bất lợi) sẽ được kích hoạt.
Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ