Hangi Tesirler Aktarılabilir?

03PZ003T1_Viktor2.png

Tesirlerin ne olduğunu ve çatışmada nasıl çalıştıklarını incelemiştik ama tüm tesirlerin aynı olmadığını unutmamak gerek. İster desteni kullanabilmeye devam edebilmek için olsun ister gücün kötüye kullanımını engellemek için, bazı tesirler birimler arasında her zaman sandığın şekilde paylaştırılamayabilir. Peki bir tesir ihtiyacın olduğunda aktarılamıyorsa metanın en ihtişamlı evrimlerine nasıl tanık olacaksın? Birimlerine Eklentiler yapmana, Derinlere inmene ve Son Nefes'ine kadar çarpışmana yardımcı olmak için buradayız. Ne de olsa bilgi güçtür!

NOT:

Meta sürekli değişmekte, bu yüzden hangi tesirlerin aktarılıp aktarılamayacağı da değişebilir.

AKTARILAN Tesirler

Lux_yes.gif

AKTARILMAYAN Tesirler

yasuo_nope.gif

Eklenti Yapış
Bariyer** Uyumlanma
Gözü Pek Karşılayamaz
Rakipçeker Hayali
Derin Hareketsiz
Çifte Saldırı Son Nefes
Sıyrılgan Cisimlendirme
Evrilme Kırılgan
Yazgılı
Korkunç
Çetin Ceviz
Hiddet
Kutlu
Ağır Darbe*
Can Çalma
Pusu
Aban
İlk Saldırı
Yenilenme
Öncü
Büyü Kalkanı
Dayanıklı

*Her seferinde bir Ağır Darbe yükü aktarılır.
**Bariyer yalnızca kaynak kartta etkinse aktarılır.

Bu makale yardımcı oldu mu?

Aradığını bulamıyor musun?

İster teknik sorunlarda ister tilt olma sorunlarında, sana yardım etmek için buradayız. Bilet Gönder! Geçitten geçerken kaybolmadığı sürece, biletine yakın zamanda cevap vereceğiz.

/ Bilet Gönder