Cách Mở Khóa Anh Hùng | Con Đường Anh Hùng

Legends of Runeterra Player Support - The Champion Select screen in the Path of Champions, showing locked and unlocked champions.

Jinx sẽ là anh hùng duy nhất được mở khóa vào lần đầu bạn chơi Con Đường Anh Hùng, song bạn cũng có thể dùng Mảnh Ghép Anh Hùng để mở khóa các anh hùng còn lại.

Jhin's image from the Champion Select screen, with a lock over it to show that he hasn't been unlocked.

Cách mở khóa anh hùng:

  • Chọn anh hùng bạn muốn mở khóa từ danh sách.
  • Nhấn vào Mở khóa bên dưới Thẻ Anh Hùng.
    Jhin's champion card on the his Details screen with the UNLOCK button under it.
  • Bạn sẽ cần 30 Mảnh Ghép của anh hùng đã chọn để mở khóa. Nếu đã có đủ mảnh ghép, bạn chỉ cần nhấn vào nút hiển thị số lượng Mảnh Ghép và thế là xong! Bạn đã sở hữu anh hùng đó. Không có đủ Mảnh Ghép ư? Bạn có thể nhận nhiều Mảnh Ghép hơn thông qua nhiệm vụ, Chiến Dịch Anh HùngPhiêu Lưu Khắp Thế Giới!
    Jhin's icon showing he is Champion Level 1, with text under stating: Unlock with Jhin Fragments. Under the text is a button with the Fragments icon and the number 30.

Khi đã mở khóa, bạn có thể bắt đầu Chiến Dịch của anh hùng đó hoặc sử dụng họ trong Cuộc Phiêu Lưu Thế Giới.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ