Có gì trong Kho Báu?

Có thể bạn đã biết tất cả mọi thứ về Kho Báucách mở Kho Báu trong Huyền Thoại Runeterra, nhưng công bằng mà nói, những gì chứa bên trong Kho Báu mới là thứ đáng quan tâm nhất phải không nào. Đừng lo, người bạn "xòe quạt" của tôi. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn những gì bạn sẽ nhận được mỗi khi mở một Kho Báu mới. 

Cấp XP Phần Thưởng
1 0 chest_generic_bronze.pngchest_generic_bronze.pngchest_generic_bronze.png
2 1000 chest_generic_bronze.pngchest_generic_bronze.pngchest_generic_silver.png  expeditions_token.png
3 2000 chest_generic_bronze.pngchest_generic_silver.pngchest_generic_silver.png  expeditions_token.png
4 3000 chest_generic_bronze.pngchest_generic_silver.pngchest_generic_golden.png token_and_card.jpg
5 4000 chest_generic_silver.pngchest_generic_silver.pngchest_generic_golden.png token_and_card.jpg 
6 5000 chest_generic_silver.pngchest_generic_golden.pngchest_generic_golden.png token_and_card.jpg
7 7000 chest_generic_golden.pngchest_generic_golden.pngchest_generic_golden.png token_and_card.jpg
8 9000 chest_generic_golden.pngchest_generic_golden.pngchest_generic_platinum.png token_and_card.jpg
9 11000 chest_generic_golden.pngchest_generic_platinum.pngchest_generic_platinum.png token_and_card.jpg
10 13000 chest_generic_platinum.pngchest_generic_platinum.pngchest_generic_platinum.png champ_token.jpg
11 17000 chest_generic_platinum.pngchest_generic_platinum.pngchest_generic_diamond.png champ_token.jpg
12 21000 chest_generic_platinum.pngchest_generic_diamond.pngchest_generic_diamond.png champ_token.jpg
13 25000 chest_generic_diamond.pngchest_generic_diamond.pngchest_generic_diamond.png champ_token.jpg
14+ 4500    Loot_BonusCapsule.png = rare_cardback.jpg x3 card.jpg x2

Bạn nhớ thỉnh thoảng xem lại trang này, trong trường hợp chúng tôi quyết định thay đổi phần thưởng trong Kho Báu nhé. Giờ thì hãy cùng "xòe quạt" tiếp để nhận những phần thưởng ngọt ngào thôi nào!

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ