Số Bài Tối Đa

Mặc dù không có giới hạn cho sự thích thú bạn sẽ nhận được khi chơi HTR, nhưng đối với số bài bạn có thể cầm trên tay hoặc đánh xuống bàn đấu cùng lúc thì lại khác. Nếu bạn có 10 lá bài trên tay hoặc 6 bài quân trên bàn đấu, bất cứ lá bài nào khác được thêm vào sẽ tự hủy, tan biến vĩnh viễn vào Hư Không (chắc vậy).

hand_1.png

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ