Chính Sách Hoàn Trả của HTR

Cập nhật Chính Sách Hoàn Trả Toàn Cầu

Bài viết này đã được cập nhật để phù hợp với Chính Sách Hoàn Trả Toàn Cầu có hiệu lực từ ngày 30/05/2021 của chúng tôi. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm!

Cho dù vì bất cứ lý do gì, nếu bạn cần đảo ngược thanh toán của một giao dịch đã thực hiện, hầu hết những vật phẩm chưa sử dụng* đều có thể được hoàn trả trong vòng 14 ngày kể từ khi hoàn thành giao dịch. Tuyệt hơn nữa là bạn có thể yêu cầu hoàn trả ngay trong client trò chơi! Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có một số chủng loại vật phẩm nhất định không thể hoàn trả được (ví dụ như Gói Khởi Điểm). Bạn sẽ nhận được thông báo trước khi mua những vật phẩm không thể hoàn trả được.

Để truy cập lịch sử giao dịch của bạn, nhấn vào mục Cửa hàng, sau đó nhấn vào Giao dịch. Tất cả những vật phẩm có thể hoàn trả được sẽ có nút HOÀN TRẢ ở phía bên phải.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về giao dịch của mình, bạn có thể /gửi yêu cầu hỗ trợ bên dưới, và đừng quên tham chiếu đến ID giao dịch mua mà bạn thắc mắc hoặc có vấn đề.

*Lá bài đã sử dụng

Chúng tôi đã đề cập đến "các vật phẩm chưa dùng có thể được hoàn trả", nhưng tôi dám chắc rằng bạn đang tự hỏi điều gì sẽ khiến một vật phẩm trở thành "đã sử dụng" phải không nào? Hẳn nhiên rồi, một lá bài sẽ trở thành "đã sử dụng" khi bạn sử dụng lá bài đó trong trận đấu, nhưng bạn có biết rằng nếu bạn khóa lá bài của mình trong một chế độ chơi (ví dụ như So Găng), thì lá bài đó cũng được coi là "đã sử dụng"? Điều này có nghĩa là một khi bạn khóa bộ bài của mình, tất cả lá bài trong bộ bài đều trở thành đã sử dụng, ngay cả khi bạn không chơi bộ bài đó!

Lá bài cũng được coi là đã sử dụng nếu bạn mua skin hoặc lăng kính cho nó. 

Sau khi đã sử dụng 1 lá bài, bạn sẽ không thể hoàn trả lá bài đó vì bất cứ lý do gì. Kể cả khi có cập nhật thay đổi về lá bài, bạn vẫn không thể hoàn trả nếu đã sử dụng lá bài đó.

Vui lòng lưu ý:

Nếu bạn muốn được hoàn trả dưới dạng chuyển khoản tiền mặt trực tiếp (ví dụ như khi mua Xu), bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách nhấn vào Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ ở bên dưới. Nếu bạn muốn hoàn trả một thanh toán tiền mặt cho giao dịch thực hiện trên phiên bản Di động của Huyền Thoại Runeterra, bạn sẽ cần liên hệ với Google hoặc Apple (tùy thuộc vào nhà cung cấp trên thiết bị của bạn).

Bạn có thể đọc toàn bộ chính sách hoàn trả của chúng tôi (cùng với những thông tin hữu ích có liên quan đến việc hoàn trả, bao gồm cả giao dịch mua Xu) tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ